Westzijde 126A, 1506 EJ Zaandam T. 075-622 65 22
Buro de Brug
Locatie: De BedrijvigeBij, , Koog aan de Zaan
Unitnummer: A107/109
Lagedijk 3
www.burodebrug.nl
info@burodebrug.nl


Omschrijving:

Buro de Brug is een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op de archeologie, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening.
 
Uitgangspunt daarbij is dat de wij bruggen slaan tussen de opdrachtgever (de initiatiefnemer) en het openbaar bestuur (bevoegd gezag), de wetenschap (onderzoeksagenda) en het publiek (de beleving van het verleden).

Deze vier partijen bepalen het krachtenveld binnen de archeologie en cultuurhistorie. Belangen en prioriteiten lopen hierbij meestal niet parallel. Adviseurs van Buro de Brug spelen een cruciale rol bij het overbruggen van de verschillen en de geschillen tussen partijen, en het zoeken naar klantgerichte oplossingen.


Buro de Brug

Maandaanbieding:


Of selecteer een andere huurder op deze locatie.

Ons Aanbod

Contactgegevens:

Business Center BedrijvigeBij

Westzijde 126A, 1506 EJ Zaandam
075-622 65 22

Flexibel op maat verhuren van kantoor- en bedrijfsruimten

Business Center BedrijvigeBij ©   All right reserved
TOP